Hotline hỗ trợ | 0979 078 402 - (028)3636 9980 - 0898 876 889

Liên hệ IZIPOS

Bạn cần giúp đỡ ?

24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.
Chúng tôi đã sẳn sàn hỗ trợ cho bạn tất cả thông về IZIPOS. Từ xây dựng cửa hàng đến sử dụng phần mềm IZIPOS để thanh toán và quản lý cửa hàng online.

Địa chỉ liên hệ

141 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Bình Thạnh-TPHCM

support@izipos.vn

0902 395 702 - 0979 078 402

Nội dung liên hệ

Văn phòng IZIPOS

IZIPOS đang phát triển hệ thống của mình tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

Google Map IZIPOS